Підтримати
вул. акад. Богомольця 6Львів 79005, Україна
Тел.: +38-032-275-17-34
E-mail: [email protected]

Документ є зведенням розвідувального Другого Відділу Прикордонної служби Польщі в Харкові про економічне та продовольче становище у місті на початок весни 1933 р. Аналізуючи цей текст необхідно враховувати, що описані події відбувалися в найбільш критичний період Голодомору 1932-1933 років. Текст документу дозволяє проаналізувати умови виживання міського населення, серед іншого продовольче забезпечення працівників іноземного (польського) консульства, та свійських тварин.

У центрі уваги документу знаходиться стан доступності харчових продуктів на міському ринку, які в умовах гострого дефіциту та дорожнечі можна було придбати лише поштучно (так купували, зокрема, картоплю). Як скаржиться співробітниця польського консульства в Харкові, Оля Осмульська, через такі умови їхня кухарка була змушена закуповувати картоплю у кількох торгівок. Авторка цього документу звертає увагу на те, що дефіцит харчових продуктів був також типовим для державної торгівельної мережі, ТОРГСИНу. Першопочатковою метою цієї мережі було надання торгівельних послуг іноземцям, але в умовах голоду, вона фактично, стала державним інструментом масового вилучення грошей, дорогоцінних металів та коштовностей у голодуючих, які обмінювали їх на хліб та харчові продукти. Документ також ілюструє, що на момент складення зведення частина співробітників консульства мала кількамісячні затримки у виплаті заробітної плати. Описуючи умови повсякдення населення Харкова, авторка вказує на критичне становище забезпечення свійської худоби, зокрема, коней, та їх масовий падіж через відсутність кормів.

Назва:

Зведення про економічне та продовольче становище у Харкові на початок весни 1933 року

Рік:
5 березня 1933
Джерело:
Hołodomor 1932-1933. Wielki głód na Ukrainie w dokumentach polskiej dyplomacji i wywiadu, Wybór i opracowanie Jan Jacek Bruski. Warszawa, 2008, 778 с.
Мова оригіналу:
Польська

72
5 березня 1933

Зведення розвідувального підрозділу “Х.22” про жахливий дефіцит продовольства і дорожнечу в Харкові

5.III.33/VI.

Дорогий пане Ольгерде.

[…] [1]

У нас тут справжня зима – морозна і сніжна. Населення все частіше скаржиться на голод, на ринку майже нічого немає, якщо хтось щось принесе, то воно миттєво зникає, незалежно від ціни. Ми зараз купуємо картоплю на ринку – щоб купити більшу кількість, кухарка купує у кількох перекупок, тому що продають поштучно, по 50-60 коп. за штуку середнього розміру. У Торгзіні постійно не вистачає борошна, м’яса, сала, а за картоплю ми вже давно боремося, а вони не можуть нам її доставити. Коні на вулиці продовжують дохнути. Декому досі не виплатили зарплату за грудень. Одним словом, справжній рай!

Прийміть мої щирі вітання Оля Осмульська

CAW, Відділ II Прикордонної служби, I.303.4.2094, підпапка W-36

[1] Пропущено фрагменти, що стосуються виконання розвідувальних завдань відділу та відносин у консульстві.

 

72
5 marca 1933

raport placówki wywiadowczej „X.22” o fatalnej aprowizacji i drożyźnie w Charkowie 

5.III.33/VI.

Drogi Panie Olgierdzie.

[…] [1]

Zimę tu mamy prawdziwą – mroźną i śnieżną. Ludność coraz bardziej narzeka na głód, na rynku prawie nic niema, jeżeli coś kto przyniesie, momentalnie znika bez względu na cenę. Kupujemy obecnie kartofle na rynku – żeby kupić większą ilość, kucharka kupuje od kilku przekupek, bo się sprzedaje na sztuki, 50-60 kop. średniej wielkości sztuka. W Torgsinie ciągły jest brak mąki, mięsa, tłuszczy, a o kartofle walczymy już od dłuższego czasu i nie mogą nam dostarczyć. Konie na ulicy padają w dalszym ciągu. Pensje nie wypłacają niektórym jeszcze za grudzień. Jednym słowem prawdziwy raj!

Przyjąć proszę serdeczne pozdrowienia Ola Osmólska

CAW, Oddział II SG, I.303.4.2094, podteczka W-36

[1] Pominięto passusy dotyczące realizowania zadań wywiadowczych placówki i stosunków w konsulacie.

Пов'язані першоджерела:

Документи (2)

icon
Зведення розвідувального пункту Відділу ІІ Прикордонної служби Польщі про стан проводовольчої ситуації у радянському Харкові
Наведений документ є зведенням розвідувального пункту Другого Відділу Прикордонної служби Польщі у Харкові про стан проводовольчої ситуації в місті та масовий виїзд іноземних (німецьких спеціалістів) з України та СРСР. Документ датовано 5 березням 1933 року, найкритичніший період Голодомору 1932-1933 років. Автор документу не використовує термін «голод», але текст зведення містить значну кількість прямих прикладів голодування та харчової кризи, які він наводить, одночасно "приправляючи" їх власними саркастичними та критичними твердженнями про природу радянської влади та вплив її політичного та економічного курсу на становище місцевого населення. Уважне прочитання документу дозволяє отримати інформацію про умови життя пересічних споживачів, мешканців Харкова та навколишніх сіл, у тому числі іноземців, та практики їхнього виживання. У короткому повідомленні автор вказує...
icon
Відомості про постачання хлібом робітників радгоспів сільськогосподарських трестів, 1932
Укрмолокотрест  (державне об’єднання підприємств молочної промисловості) надіслав цю доповідну записку  Народному Комісаріату земельних справ УРСР у другому півріччі 1932 р.  Документ містить важливу інформацію про стан радгоспів,  які входили у структуру тресту. Оскільки трест мав повноваження обстежувати стан роботи підконтрольних радгоспів, то його інспектори володіли детальною інформацією про стан їхньої роботи та умови харчового забезпечення робітників. Тому подана інформація про “катастрофічний” стан харчування вже на початок 1932 р., тоді як пік голоду був переважно навесні 1933 р., є фактично прямим свідченням голодування на селі. Записка також у непрямій формі вказує, що таке критичне становище виникло, фактично, внаслідок хлібозаготівель, які призвели до надмірного вилучення зерна та харчових культур, і в результаті призвели до або...
Показати ще Згорнути все

Зображення (0)

Показати ще Згорнути все

Відео (0)

Показати ще Згорнути все

Аудіо (0)

Показати ще Згорнути все
Над матеріалом працювали:
Дослідження, коментар

Ірина Скубій

Переклад з польської

Василь Хімяк

Набір тексту джерела

Орест Костів

Коментарі та обговорення