Підтримати
вул. акад. Богомольця 6Львів 79005, Україна
Тел.: +38-032-275-17-34
E-mail: [email protected]

Жіноча історія в Центрально-Східній Європі 1648-1848

Дата публікації 27.06.2023

Ключові теми курсу: емансипація, ґендер, імперія, медицина, освіта, література, шляхетські нації, патріархальне суспільство.

Мета курсу: формування знань та навичок щодо жіночої історії часу виникнення та функціонування просвітницьких методів керування державою.

Формат курсу: семінарські заняття-дискусії з вступними презентаціями викладача. Лекції викладача.

Вимоги до студенток/ів: базові знання про перебіг української історії, орієнтування в соціологічних термінах.

Вимоги до курсу: Присутність на лекціях і семінарах (допускається лише один пропуск, у випадку кожного наступного пропущеного заняття студент пише 2-х сторінкову рецензію на текст, що обговорювався на семінарі; у випадку більше ніж трьох пропусків без поважної причини курс не буде зарахований). Студенти мають уважно читати і брати участь в обговоренні заданої літератури на семінарських заняттях. Протягом курсу студенти мають підготувати не менше 3-х критичних рецензій (1-2 сторінки) на прочитану літературу і 2-х презентацій. Підсумковий есей (3-10 сторінок), пов’язаний з тематикою курсу, має бути поданий не пізніше 1 травня.

Поточне оцінювання: три рецензії – 15%, дві презентації – 20%, участь у дискусіях на семінарах і лекціях – 30%, підсумковий есей – 35%. Щодо завдань до презентацій на курсі будуть завдання біографічного плану описати біографію жінки (будь якого соціального походження) на просторах Центрально-Східної та Східної Європи у часовому проміжку 1648 – 1848 рр.

 

Лекції:

Тема 1. Жіноча versus Ґендерна історія постання академічних дисциплін та особливості вивчення Центрально-Східної Європи

Тема 2. Просвітництво і жіноцтво

Тема 3. Жінка у шляхетських націях. Галерея портретів у патріархальній спільноті

Тема 4. Витворення образу жінки у «козацькій Україні»

Тема 5. Просвічений абсолютизм: жінка на чолі держави і науки

Тема 6. Витіснення і визнання: медицини

Тема 7.Шлях емансипації: освіта

Тема 8. Постання салонної культури: політика, меценатство, селянське питання

Тема 9. Нижчі прошарки: родина, місто, девіації

Тема 10. Початки емансипації: література і національні рухи

Тема 11. «Жіноче питання»: від романтизму до політичних заяв

 

Практичні заняття:

Заняття 1. Як треба вивчати історію жінок

  • що таке жіноча історія
  • що таке гендерна історія
  • чи був у жінок Ренесанс?
  • як слід вивчати жіночу історію

Література до заняття:

  1. Duby Georges, Perrot Michell. Writing the History of Women// A History of Women in the West. Harvard Press., 1992. Vol 1. From Ancient to Christian Saints. Edited by Pauline Schmitt Pantel. P. IX-XXIII.
  2. Келлі Джоан. Чи існував Ренесанс для жінок? // Гендерний підхід: історія, культура, суспільство/під ред. Ліліани Гентош, Оксани Кісь. Львів:ВНТЛ Класика, 2003. С.46 – 61.
  3. Scott Joan. Gender: A Useful Category of Historical Analysis // American Historical Review. 1986. №91. Р. 1053 – 1075.
  4. Zamon Davis Natalie, Farge Arlette. Women as Historical Actors// A History of Women in the West. Harvard Press., 1993. Vol.III. Renaissance and Enlightenment Paradoxes. P.1 – 8.

Заняття 2. Жінка та Просвітництво. Історіографічні особливості вивчення історії жіноцтва

Заняття 3. Образ «козацької жінки»

Заняття 4. Медицина

Заняття 5. Освіта

Заняття 6. Голоси жінок