Підтримати
вул. акад. Богомольця 6Львів 79005, Україна
Тел.: +38-032-275-17-34
E-mail: [email protected]

Володимир Маслійчук

доктор історичних наук, доцент кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія. 1996 р. закінчив історичний факультет Харківського державного університету, 2001 р. захистив кандидатську, 2019 р. докторську дисертації. З 2019 р. працює в Національному університеті “Києво-Могилянська академія”, де викладає курси з методології історії й історіографії та історії ХІХ ст., спецкурси з жіночої історії.

Автор семи монографій, остання: У полоні прикордонь та наративів: Дослідження з історії Слобідської України XVII – XIX cт. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2021. Упорядник та редактор низки збірників та колективних монографій, остання разом з Ігорем Сердюком: Розчаклування недуги. Локальна традиція, старі хвороби та нова медицина в Україні XVIII – XIX cт./ Колективна монографія за ред. В.Маслійчука та І. Сердюка. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2021. Неодноразово отримував дослідчі дотації з вічних фондів Канадського інституту українських студій та Наукового Товариства Шевченка в Америці.

У 2021 р. разом зі своїми колегами працювали над темою “Якість життя та демографічні характеристики населення Наддніпрянської України другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст.”. У сфері зацікавлень міський спосіб життя невеликих міст Лівобережної України (Полтавської та Чернігівської губерній), що не потрапили під інтенсивні індустріальні перетворення (Полтава, Ромен, Ніжин, Прилуки, Чернігів, Глухів), характерні для півдня і сходу України, студії над традиційним світом та модернізаційними вторгненнями. У центрі студій дослідника також є історія освіти (поява навчальних закладів, допуск до школи, жіноча освіта, роль місцевих установ), особливо те стосується “пореформеного періоду” 70-х рр. ХІХ – початку ХХ ст. та вивчення діяльності органів місцевого правління (земств), досить успішних на даному терені.

Пов'язані силабуси (1)

У часи початку панування раціоналізму та ідей Просвітництва жіноцтво поволі виходить із тіні і заявляє про себе низкою історико-культурних явищ: початки «нової жіночої літератури», загальний доступ до освіти (виховання) із заміною релігійного на світське, питання управління державами та окремими інституціями, зародок демографічної політики щодо жіночої медицини та проблеми народжуваності. Ця доба - творення «нової жінки», що досить таки повільно виходить із приватності родини у публічну сферу, чи дійсно цей вихід супроводжувався парадоксами чи це були цілеспрямовані зусилля вищих прошарків спільнот низки держав простору від Ельби до Дону. Центрально-Східна Європа – регіон постання абсолютиських імперій Пруської, Австрійської та Російської. Державна політика щодо різноманітних околиць поволі виводила на кін емансипаційні моменти, серед яких і потреба...