Підтримати
вул. акад. Богомольця 6Львів 79005, Україна
Тел.: +38-032-275-17-34
E-mail: [email protected]

Це джерело містить листування між представниками різних гілок царської бюрократії щодо питання торгівлі порнографією в Києві на початку ХХ століття. Продаж візуальних і текстових матеріалів, які вважалися “непристойними” та “аморальними”, викликав у царської влади глибоке занепокоєння і розглядався як негативний наслідок модернізації. На всьому європейському континенті інновації у технології фотографії, падіння вартості друку та дистрибуції, а також розвиток поштових систем спричинили бурхливий потік порнографії у старих і нових медіа наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть. Стрімкий розвиток залізничних і морських транспортних мереж ще більше сприяв торгівлі порнографією, оскільки людям і товарам стало легше переміщатися між великими міськими центрами і перетинати національні/імперські кордони. У Російській імперії такі західні міста, як Київ, Варшава та Одеса, були добре розвиненими осередками виробництва та розповсюдження порнографії.
Поширення порнографії на початку двадцятого століття викликало неабияке занепокоєння серед представників усього політичного спектру. Педагоги і журналісти були стурбовані негативним впливом порнографії на моральність і фізичне здоров’я молодих людей. Державні службовці вбачали у відкритому продажі порнографії загрозу громадському порядку, оскільки це свідчило про нездатність держави здійснювати цензуру та запобігати розповсюдженню сумнівних матеріалів.
У Російській імперії створення “непристойних” літературних чи художніх творів “з метою спотворення моралі або таких, що явно суперечать моралі та порядності”, було злочином, передбаченим Кримінальним кодексом. Нечітке визначення “непристойних” матеріалів означало, що закон був схильний до широкої інтерпретації і застосовувався нерівномірно, тому здатність особи уникнути переслідування залежала від її соціального класу, релігійної приналежності, етнічного походження або зв’язків з можновладцями. Після революції 1905 року та запровадження надзвичайного законодавства місцеві органи влади отримали додаткові повноваження для усунення загроз соціальному та політичному порядку за допомогою штрафів та арештів. Багато органів місцевого самоврядування використовували ці додаткові повноваження для боротьби з торгівлею порнографією.
Наведене далі листування показує труднощі, з якими зіткнулася царська влада, намагаючись дати визначення порнографії та припинити продаж порнографічних матеріалів.

Назва:

Торгівля порнографією в Києві на початку 1900-х років

Рік:
1906
Джерело:
Центральний державний історичний архів України в Києві, ф. 442, оп. 856, спр. 726, арк. 4-6
Мова оригіналу:
Російська

Письмо
Господину Киевскому, Подольскому и Волынскому Генерал-Губернатору

27/12/1906

Рапорт

Имею честь доложить, что мною произведено расследование по поводу поступившего к Вашему Высочеству заявления о значительном распространении в Киеве торговли порнографическими открытками и.т.п изображениями.

На основании имеющихся у меня данных и сведений, сообщенных мне Киевским Полицеймейстером в его отношении от 16 сего дек, копия коего при сем прилагается, я пришел к следующим выводам:

  1. Торговля порнографическими изображениями в Киеве производится, но торговля эта во всяком случае развита не более, чем в других больших городах.
  2. В Киеве ни мною, ни чинами полиции не было обнаружено случаев открытой торговли подобными изображениями и выставил их в витринах. Обыкновенно лица торгующие порнографией держат свой товар в кармане и далеко не всем покупателям его показывают, а лишь тем, которые интересуются. Между тем в Июне сего года, будучи по делам службы в Петербурге, я на Невском проспекте заметил одного человека, открыто торговавшего самой возмутительной порнографией, когда же хотел задержать его с помощью городового, он моментально скрылся.
  3. В Киеве порнографические издания получаются главным образом из Одессы и Варшавы. Торговцы этим товаром приезжают обыкновенно к контрактовой ярмарке. В это время я лично и агенты полиции имеют наблюдение за торговцами открытых писем и каждый год приходится конфисковать порнографию и привлекать виновных к уголовной ответственности. Вперед таким лицам обыкновенно не разрешается торговля на контрактах. Так в настоящем году н было совсем разрешено Киевским Губернатором, по моему докладу, торговать открытым письмами в Контрактовом доме Одесскому купцу Хаиму Гальперину, который в 1905 году был изобличен мною в торговле порнографией и 29 апреля 1905 года оштрафован Мировым Судьей 3 участка Киева на 25 руб.
  4. Распространение порнографии в Киеве, как и других городах, по моему мнению, зависеть как от общих причин – любовь публики к различным безнравственным зрелищам и картинам в синематографах, живых фотографиях, опереттах, фарсах и.т.п та и от сравнительно не строгого отношение закона к лицам, занимающимся торговлею порнографией.

Из всего вышеизложенного Ваше Высочество, изволите усмотреть, что с моей стороны имеется постоянное наблюдение за распространением в Киеве торговли порнографическими изображениями и виновные лица привлекаются к уголовной ответственности.

Докладывая о сем, имею честь добавить, что из публики, как я убедился, один уж слишком снисходительно сморят на торговлю порнографией, а другие слишком строго, считая за порнографию с известных картин, артисток в трико и.т.п., что по закону не проедутся.

Инспектора типографий и книжной торговли в Киеве Статского Советника Александра Никольского

 

Копия отношение Киевского Полицеймейстера от 16 декабря 1906 на имя Инспектора типографий и книжной торговли в Киеве.

На отношение от 27 минувшего ноября сообщаю Вашему Высочеству, что в Киеве, насколько мне известно также как и в других крупных городах, действительно производится секретная торговля порнографией, у нас, главным образом на Крещатике, каковое зло при практикующемся способе продажи из под прилавка или из за пазухи, вывести крайне трудно, тем более что в распоряжении полиции нет положительно никаких средстве и возможности назначать людей исключительно для наблюдения за такой торговлей и задержании замеченных в этом грязном деле лиц.

Во всяком случае могу сказать, что означенная торговля в Киеве особенно большого распространения не имеет, так как со стороны чинов полиции и агентов существует всегда за этим наблюдение, как вследствие Ваших неоднократных указаний, так и отданных мною по сему предмету распоряжении по Полиции.

В этом году, например, было много случаев обнаружения лиц с карточками порнографического свойства и другими недозволенными открытками, о чем составлены протоколы и представлены частью Вам, а некоторые Губернатору.

Удалась также напасть на след других лиц, занимающихся сбытом порнографии, о чем в настоящее время собираются агентами более подрывные сведения, каковые будут сообщены Вам в дополнение к сему.

Більше: Siobhán Hearne, ‘An Erotic Revolution: An Erotic Revolution? Pornography in the Russian Empire, 1905–1914’, Journal of the History of Sexuality, 30:2 (2021): 195–224.

Пов'язані першоджерела:

Документи (1)

icon
Утримання незаконнонароджених дітей в Російській імперії
Це джерело стосується справи, яка була передана до окружного суду у Вейсенштейні (нині Пайде в Естонії) наприкінці ХІХ століття. Позивачка, Лена Ізуп, була неписьменною естономовною селянкою, яка працювала хатньою робітницею. Вона подала скаргу на Марта Тамбока, іншого естономовного селянина, який, як вона стверджувала, був батьком її дитини. Лена Ізуп звернулася до Ревельського окружного суду з проханням "винести рішення" щодо Тамбока, тобто змусити його визнати батьківство і виплачувати фінансову допомогу на утримання дитини. Справа була розглянута у вересні 1890 року, і суд зобов'язав Марта виплатити Лені одноразово 15 рублів, а також 10 рублів щорічно на утримання дитини, поки їй не виповниться 13 років. Згідно з російським імперським законодавством, блуд (під яким розуміли статеві стосунки...
Показати ще Згорнути все

Зображення (0)

Показати ще Згорнути все

Відео (0)

Показати ще Згорнути все

Аудіо (0)

Показати ще Згорнути все
Над матеріалом працювали:
Дослідження, коментар

Шивон Хірн

Переклад коментаря з англійської

Олександр Корман

Коментарі та обговорення