Підтримати
вул. акад. Богомольця 6Львів 79005, Україна
Тел.: +38-032-275-17-34
E-mail: [email protected]

Євреї на українських землях в період пізньої Російської імперії (сер. XIX – початок XX ст.): деколонізація оптики

Дата публікації 19.04.2024

Автор курсу: Артем Харченко, доцент ХНУМ імені І. П. Котляревського

Із початком повномасштабної війни термін “деколонізація” актуалізувалась в багатьох академічних та публічних дискусіях. В українських студіях парадигма постколоніалізму включала рефлексії над широким колом питань, від проблематики XIX ст. до аварії на Чорнобильській АЕС. Досить часто це відбувалось у специфічній манері, яка швидше нагадувала інструменталізацію історії. Наявна суспільна увага дає нагоду запропонувати курс який знайомив би здобувачів із сучасними науковими поглядами на феномен “деколонізації” та представляв тему яка вочевидь потребує зміну оптики.

Історія євреїв в Російській імперії один з центральних сюжетів єврейських студій. 2/3 євреїв держави Романових були мешканцями українських земель. Курс пропонує критичний підхід до засадничих термінів класичного наративу. Що ми розуміємо під “Східною Європою” і чи є сенс укладати українські землі та їх єврейське населення у “прокрустове ліжко” визначень імперської географії? Чи маємо ми слідом за (не-)єврейськими інтелектуалами XIX ст. називати “російськими євреями” мешканців українських, білоруських чи литовських земель? Як подолати кордони між євреями/не євреями та титульними націями/національними меншинами заради опису тієї реальності де було чимало меж, але також багато точок перетину?

Курс пропонує погляд на єврейське населення українських земель у фокусі постколоніальних студій, нової імперської історії, теорій націотворення. Курс представить образ українських земель очима їх мешканців та подорожуючих, відтворить соціальну, багатонаціональну та полікультурну мозаїку. Дисципліна поєднує і є частиною ширших студій – соціальної історії, єврейських студій, регіональної історії, історії міжнаціональних відносин, історії міста. В фокусі курсу знаходяться соціальні, економічні та культурні процеси які позначали життя єврейського/не єврейського населення українських земель в період пізньої Російської імперії.

Навчальна дисципліна має на меті освоєння здобувачами теоретичних напрацювань у полі дослідження постколоніальних студій, єврейських студій, соціальної історії. Здобувач матиме можливість ознайомитись із сучасними підходами, інтерпретаціями щодо історії регіону та його мешканців.

Курс об’єднаний декількома форматами роботи:

 1. Семінари з обговоренням текстів
 2. Семінари з читанням і обговоренням джерел
 3. Семінари з проведенням студентських презентацій на підставі прочитаних текстів
 4. Написання тестів
 5. Написання письмової роботи – есе.

Семінар: Курс відбувається у форматі семінарських занять з модеруванням викладача, під час яких студенти аналізують і дискутують тексти, заздалегідь запропоновані для заняття.

Семінар, робота з джерелами: Заняття передбачають вміння студентів читати історичні джерела та аналізувати їх. Студенти заздалегідь отримують необхідні документи, під час заняття відбувається їх читання та аналіз.

Семінар, проведення презентацій: Заняття передбачає вміння студента не лише прочитати текст, але і підготувати презентацію на його основі та представити її аудиторії. Презентації виконуються на підставі прочитаної літератури, яка заздалегідь отримується студентами. Під час заняття кожен із студентів проводить презентацію, після чого відбувається загальна дискусія/обговорення.

Письмова робота: Підсумковим завданням для студентів буде письмова робота, де кожен зі студентів отримає персональне питання і час для осмислення і написання. Після виконання роботи студент матиме можливість обговорити її з викладачем і отримати оцінку за неї.

Вимогою до курсу є відповідний рівень володіння англійською, який дозволяє читати наукові тексти.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський).

Структура курсу

Знайомство з курсом

Заняття-знайомство і ознайомлення з цілями і структурою курсу, форматами роботи, критеріями оцінювання. Обговорення очікувань від курсу. Представлення і аргументація обраних тем для курсу. Види самостійної роботи.

 • Завдання для самостійної роботи – ознайомитися та опрацювати запропоновану літературу та джерела для обізнаності в проблематиці.

Постколоніальні студії: історія, методологія, українські сюжети. Нова імперська історія як фокус прочитання історії українських земель в XIX ст.

Кордони, назви, образи регіону: євреї в “Східній Європі”, в Російській імперії, на українських землях. Населення регіону: не євреї та євреї, юдеї, “російські євреї”

Російська імперія контролює, “покращує” та “влаштовує” своїх євреїв

Українські землі у добу модернізацій: соціальна, економічна та культурна трансформації

Вибір ідентичностей: імперські та антиімперські

Підсумкове заняття – написання тестів, захист письмової роботи

Методичні матеріали:

 1. Харченко А., Використання сучасних напрямів історичних досліджень у курсі Історії України. [Електронний ресурс] / Бібліотека НТУ «ХПІ», 2017 ]. Режим доступу до ресурсу: http://web.kpi.kharkov.ua/ukin/wp-content/uploads/sites/195/2021/01/Vykorystannya-suchasnyh-napryamiv-istorychnyh-doslidzhen-u-kursi-Istoriyi-Ukrayiny-.-Metodychni-rekomendatsiyi-dlya-vykladachiv-ta-studentiv.pdf
 2. Мацевко І. Методи критичного читання академічного тексту (статті). [Електронний ресурс] / Бібліотека Харків: ХША, 2021 ]. Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1- tNnhvkeSoX_GheYiL8pRaigzAxyrSrX
 3. Мацевко І. Методи критичного читання есе. [Електронний ресурс] / Бібліотека Харків: ХША, 2021 ]. Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1- tNnhvkeSoX_GheYiL8pRaigzAxyrSrX

Базова література:

 • Avrutin, E. Jews and the Imperial State. Identification Politics in Tsarist Russia. Ithaka; London : Cornell University Press, 2010. 232 p.
 • Etkind, A., Internal Colonization: Russia’s Imperial Experience. Polity Press, Cambridge, 2011. 264 p.
 • Вульф, Л. Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. К., Критика, 2009. 592 с.
 • Гнатюк, О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність. Київ : Критика, 2005. 528 с.
 • Nathans, B. Beyond the Pale: the Jewish Encounter with Late Imperial Russia. University of California Press, 2002. 426 p.
 • Petrovsky-Shtern, Y. The Anti-Imperial Choice. The Making of the Ukrainian Jew. New Haven & London : Yale University Press, 2009. 384 p.
 • Постколоніалізм, генерації, культура. За ред. Тамари Гундорової та Агнєшки Матусяк. Київ, Лаурус, 2014.
 • Said, E. Culture and Imperialism. Vintage Books, 1994. 380 p. / Саїд, Е. Культура й імперіялізм. Київ : Критика, 2007. 608 с.
 • Said, E. Orientalism. Vintage Books, 1979. 368 p.  / Саїд, Е. Орієнталізм. Київ : Основи, 2001. 511 с.
 • Томпсон, Е. Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм. Київ : Основи.

Допоміжна література:

 • Abramson, H. A Prayer for the Government: Ukrainians and Jews in Revolutionary Times, 1917-1920. Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1999. 288 p.
 • Аксаков, И., Исследование о торговле на украинских ярмарках. Типография Императорской Академии Наук, 1858.
 • Кравченко, В. Україна, імперія, Росія. Київ : Критика, 2011. 542 с.
 • Petrovsky-Shtern, Y. The Golden Age Shtetl: A New History of Jewish Life in East Europe. Princeton and Oxford : Princeton University Press, 2015. 448 p. Українською вона ж: Петровський-Штерн, Й. Штетл: золота доба єврейського містечка. Київ : Критика, 2019. 394 с.
 • Stampfer, S., Families, Rabbis and Education: Traditional Jewish Society in Nineteenth-Century Eastern Europe. Littman Library of Jewish Civilization, Oxford, 2010. 428 p.
 • Харченко А. В. Євреї в Російській імперії: що імперська влада знала про своїх підданих? МІКС (Місто: історія, культура, суспільство), 2022. Вип. 14 (2). http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/article/view/217

Фото-кавер:  Zusman Kiselgof, member of S. An-ski’s ethnographic expedition, recording folklore in Kremenets, Russian Empire (now in Ukraine), 1912. (The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe)