Підтримати
вул. акад. Богомольця 6Львів 79005, Україна
Тел.: +38-032-275-17-34
E-mail: [email protected]

Historia Ukrainy XIX wieku

Дата публікації 19.10.2023

Przedmiot do wyboru w ramach obowiązkowego bloku Historia powszechna XIX w. na 3. roku studiów licencjackich.

Forma dydaktyczna zajęć: ćwiczenia (seminarium)

Literatura podstawowa:

 • Jarosław Hrycak, Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856–1886), Warszawa 2011
 • Jarosław Hrycak, Historia Ukrainy 1772-1999, Lublin 2000
 • Jarosław Hrycak, Ukraina. Wyrwać się z przeszłości, Kraków 2023
 • Serkhy Plokhy, The Cossack Myth: History and Nationhood in the Age of Empires, Cambridge 2005
 • Larry Wolff, Idea Galicji. Historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów, Kraków 2020

Metody dydaktyczne

 • Szczegółowa analiza XIX-wiecznych źródeł w ich kontekście historycznym, czyli nauka warsztatu badawczego historyka
 • Analiza literatury przedmiotu, czyli nauka krytycznego myślenia
 • Dyskusja na temat ukraińskiego procesu narodowotwórczego, ukraińskiej tożsamości narodowej, zróżnicowaniu regionalnym Ukrainy, a także wynikających z tego kwestiach w relacjach ukraińsko-polskich
 • Prezentacja podstawowych kierunków ideowych w XIX-wiecznej Ukrainie oraz ich współczesnych interpretacji

Warunki zaliczenia:

 • Obecność (jedna dozwolona nieobecność, dwie kolejne do odrobienia na dyżurze)
 • Aktywność na zajęciach

Uwagi:

Literatura będzie udostępniona w formie mailowej. Możliwe zmiany w sylabusie w trakcie trwania roku akademickiego, o których prowadząca poinformuje na zajęciach.

 

Zakres tematów:

Zajęcia wprowadzające: Historia Ukrainy XIX wieku. Narodziny nowoczesnego narodu

Omówienie sylabusa, metody pracy oraz kryteriów oceniania i zaliczenia

Rozbiory Rzeczypospolitej i legitymizacja zaboru Ukrainy przez Rosję 

Narodziny mitu Galicji

Ruska Trójca i sprawa ukraińskiego alfabetu

Czy Iwan Franko mógł zostać Polakiem? O galicyjskich Ukraińcach i chłopskości

Wykład gościnny badacza/ki z Ukrainy

Wykład gościnny badacza/ki z Ukrainy

Filary ukraińskiej tożsamości narodowej: Kozacy

Filary ukraińskiej tożsamości narodowej: Ruś to Ukraina (a nie Rosja)

Ukraiński socjalizm i początki feminizmu

Polscy ukrainofile i narodziny mitu “kresów”, czyli skąd przyleciały „sokoły”

“Ogniem i Mieczem” Henryka Sienkiewicza i jego ukraińska krytyka

Ukraińskie poddaństwo w Ukrainie między carem a szlachtą

Polska i Ukraina – ciężar historii