Підтримати
вул. акад. Богомольця 6Львів 79005, Україна
Тел.: +38-032-275-17-34
E-mail: [email protected]

Це джерело є фольклорним текстом, у якому відображено події Першої світової війни. Катря Гриневичева (1875-1947), письменниця, громадська діячка, голова Союзу Українок, записала один з варіантів пісні в м. Гмінд (Нижня Австрія), коли перебувала там у таборі для воєнних виселенців-біженців. Запис опинився в архіві Володимира Гнатюка. Вірогідно, що Гриневичеву мотивував заклик Гнатюка про потребу фіксувати воєнні новотвори (див. стаття «Війна і народня поезія» нижче) і її особиста історія як матері двох синів-добровольців Легіону Українських Січових Стрільців (УСС, українське національне військове формування в складі австро-угорської армії). У таборі перебувало понад 30 тисяч цивільного населення. У той час там була організована культурно-освітня діяльність, що сприяла поширенню різних жанрів самодіяльної та народної творчості.
Пісня про загибель вояка через поранення на фронті має дві версії. Перша версія описує бідування жінки-вдови та її дітей, які залишилися без годувальника родини. Друга версія – прощання матері з сином та дівчини з коханим-вояком. В обох версіях спільним є два змістові блоки: прохання про благословення перед виходом на фронт та мотив «кулі», яка летить через гору й вбиває. Запис К. Гриневичевої належить до першої версії. Друга версія була у репертуарі січових стрільців, які зробили переробку з зачину пісні кубанських козаків.
Сюжет пісні передає три голоси: чоловічий, жіночий і дитячий. Один – це монолог селянина, мобілізованого у перші дні війни («першого серпня плач на край впав»). Другий голос – його дружини, яка не знає місця смерті чоловіка. Вона залишилася самотньою («бідна вдова») при земельному господарстві, яке потребувало чоловічої сили. Третій – голос-плач сиріт, які журяться тим, що побратими («камрати») поховали тата, а настане зима й вони будуть голодні. Образ лісу, мотив битви у Карпатах – це елементи змісту пісні, які узагальнюють досвід періоду важких оборонних боїв австро-угорського війська (а в його складі УСС) з російським військом у Карпатах восени 1914 р.
Кульмінаційним епізодом є момент смертельного поранення, що посилений гіперболізованим образом «червоної», «черленої» (діалект, «темно-червона») крові як ріки, що впадає до Дунаю. Символіка образу Дунаю як дороги та межі між «цим» і «тим» чужим світом, фольклорний образ «острої кулі» (попри різні модифікації новітньої зброї того часу) увиразнюють епічний контекст пісні. Її трагічне звучання передано фольклорною формулою «неможливого»: (якщо) дубовий хрест зацвіте – (тоді) батько прийде з війни.
Пісня поширена переважно у західних областях України. Вона була особливо популярна ще в середині ХХ ст. у карпатському регіоні проживання українців (на Пряшівщині, Лемківщині, Бойківщині, Покутті, Буковині), а також на Поділлі та Волині.

Назва:

«Штирнайцятий рік сумний настав». Українська пісня про Першу світову війну

Автор:
Запис Катрі Гриневичевої
Рік:
1916
Джерело:
Науковий архівний фонду рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України (м. Київ). Ф. 28-3, од. зб. 237, арк. 56.
Мова оригіналу:
Українська

Воєнцка пісня.
(співав при лірі Стефан Дріт, сліпець з Тернопільщини, записала Катря Гриневичева в бараках Ґмінду р. 1916.)

Штирнайцятий рік сумний настав,

Першого серпня плач на край впав.

В суботу рано вже кождий знав,

Бо пан начальник нам розказав.

Бо пан начальник нам розказав,

Щоб ся на войну кождий збирав.

В суботу рано я ся збирав,

В неділю рано я ся прощав.

Прощай родинко, прощаю вас,

Бо я з тобою останний раз.

Прощай ня жінко, бо я вже йду,

Благослови ня на цу війну.

Прийшов до ліса, на варту став,

А стріл край серця аж засвистав.

Летіла куля через гору,

Тай ударила у грудь мою.

Потекла кровця річенькою, 

Аш до тихого до Дунаю.

А в тім Дунаю тиха вода,

Там говорила жінка моя:

Дес мого мужа з войни нема,

Дес го убила гостра куля.

Дес го заляла кров черлена,

Дес засипала сира земня.

Дес засипала сира земня,

А й лишилась бідна вдова.

Хтож нам засіє, прийде весна,

Хтож позбирає, прийдуть жнива?

А діти плачуть, тата нема,

Хтож нам дасть їсти, прийде зима?

Нашого тата куля вбила,

На нашім тату росте трава.

Ой там в Карпатах битва була,

Нашого тата з світу збула.

Там го камрати поховали,

Дубовий хрестик збудували.

Коли той хрестик там зацвите,

Тоді наш тато з войни прийде…

Пов'язані першоджерела:

Документи (1)

Зображення до Уривок зі статті Володимира Гнатюка “Війна і народня поезія”, 1916
Уривок зі статті Володимира Гнатюка “Війна і народня поезія”, 1916
Володимир Гнатюк – громадсько-культурний діяч, перший професійний науковець-україніст в Галичині у час Першої світової війни опублікував програмну статтю. Вона складалася з трьох частин: аналітичний вступ, додаток з текстів різних жанрів та питальник, який ми предсталяємо увазі читача нижче. Досвідчений етнограф та фольклорист-практик порушив питання про нагальну потребу запису воєнного фольклору. Він був переконаний у тому, що усна словесність активно реагує на кожен важливий історично-суспільний прояв, а новотворчість з війни є ще й важливим інформативним та пропагандивним джерелом. Гнатюк наголошував, що основним завданням є з’ясувати народний погляд на війну, ставлення до неї, важливою є оцінка війська та взаємин у військовому середовищі. Стаття спонукала селян, жовнірів, галицьку інтелігенцію, українських січових стрільців до запису нових пісень,...
Показати ще Згорнути все

Зображення (0)

Показати ще Згорнути все

Відео (0)

Показати ще Згорнути все

Аудіо (0)

Показати ще Згорнути все
Над матеріалом працювали:
Дослідження, коментар

Оксана Кузьменко

Розчитування джерела

Орест Костів

Коментарі та обговорення