Підтримати
вул. акад. Богомольця 6Львів 79005, Україна
Тел.: +38-032-275-17-34
E-mail: [email protected]

Це джерело є аудіозаписом легенди про події Першої світової війни. Сюжет – про «цісаря», який інкогніто інспектує свою армію та її забезпечення. Прототипом головного персонажа є Франц-Йосиф I (1830–1916), імператор Австро-Угорської імперії. У цьому художньому образі проявилися елементи наївного монархізму. Типологізація «справедливого і доброго» цісаря ґрунтувалася на його прихильному ставленні до галицьких українців, яких він вважав лояльними до Габсбургів. Цей суспільний міф про «вірне войско», у якому служили українці, відобразився не тільки у прозі, але й у піснях кінця XIX–початку ХХ ст:

А наш цісар вже старенький тає [добре знає],
За своїми діточками руки заломляє:
– Мої стрільці молоденькі воюють вірненько,
Я вас пущу до Австрії на землю рідненьку.
Я вас пущу додомочку і дам вам медалі,
Бо там моє вірне войско кров свою зливає.

У легенді актуалізовано кілька головних мотивів, що мають міфологічні корені, зокрема «переодягання» і «божого заступництва». Ці епічні мотиви традиційні для творів європейського фольклору. На українському ґрунті вони проявилися також в легендах про скасування панщини (мотив про «перебраного цісарського сина»), які поширені на Гуцульщині та Буковині. У період після революції 1917 року популярними були легенди про «перебраного царя».
Композицію переказу складають дві наративні частини: рефлексійна та фабульна. Перша частина подає стереотипні оцінки війська: «свого» як «доброго» і «чужого» як «страшного». Тут виражено негативне ставлення галицьких українців до завойовників, якими у той час були солдати царського російського війська («москалі»). Друга частина – це власне легенда про цісаря, що подає триєдиний образ монарха. Образ синтезує народні уявлення селян про реальну історичну особу, про цісаря як «милосердну» людину, яка турбується про кожного жовніра, і типаж казкового персонажа. Образ перебраного у старця цісаря можна вважати варіантом трікстерного героя, який розумом і хитрістю досягає мети.

Назва:

Легенда про «перебраного цісаря» у час Першої світової війни

Автор:
Ніньовська Ганна Михайлівна, 1922 року народження у с. Жукотин (Коломийський район Івано-Франківської області, Україна), середня спеціальна освіта
Джерело:
Запис Оксани Кузьменко від 5 липня 2013 р. (п’ятниця) у с. Велика Кам’янка Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.
Надруковано в:
Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2018. С. 697-698.
Мова оригіналу:
Українська

«Розкáзували мої бáба за австрийську війнý. Шо були австрія́ки – то бýли дýже дóбрі люди. Дуже добрі люди. А як москалí прийшли́ – коли булá Австрія, воювáла з Москвóв – то страшнí були люди ці москалі. Страшні. Ви собí, як хóчте, але мені так бáба розкáзували. А австрія́ки були дóбрі люди: діли́лися зі всіма, були культýрні. Ділилися з усімá людьми́.

І хтось був поскáржився на… Франц-Йóсифові був поскáржився, що… З війни, з солдáтів, шо «їх погáно годують». І він перебрáвся – Франц-Йосиф перебрався на… стáрця. Перебрáвся на стáрця і приї́хав сюди́ до цих… до цих воя́ків і їх постáвив в шерéнгу. І він вже тоді перебрáвся як цíсар, як цар. І казáв, шо я прóшу вас висловити свóє … недовóльство свóє áрмійов. Вони́ кáжут, що всьо дóбре, лиш нас погáно годýють. Це мені так розкáзувала моя бабця.

А він тоді взяв (це було взимí), він взяв у жменю снігу, зліпив таку-во [показує рукою невелику кулю] сніг і дав тóму старшóму, і кáже:

– Передáй усім солдáтам.

Ця шерéнга цих солдáтів … Остáння ця кýлька снігу перейшлá до тóго солдáта, то вже сі лиши́ло шо? Мáло. А він кáже:

– Ось бáчте, бáчте, як є! Ми вам всьо відпускáємо, так як це. Але нім дійдé цей продýкт до остáннього солдáта, то лишєї сі вже цей… мізгá [1] ця».

 

Примітки:

Слово мізгá вжите тут в значенні жмих, вижимка з чогось.

Пов'язані першоджерела:

Документи (2)

Зображення до «Штирнайцятий рік сумний настав». Українська пісня про Першу світову війну
«Штирнайцятий рік сумний настав». Українська пісня про Першу світову війну
Це джерело є фольклорним текстом, у якому відображено події Першої світової війни. Катря Гриневичева (1875-1947), письменниця, громадська діячка, голова Союзу Українок, записала один з варіантів пісні в м. Гмінд (Нижня Австрія), коли перебувала там у таборі для воєнних виселенців-біженців. Запис опинився в архіві Володимира Гнатюка. Вірогідно, що Гриневичеву мотивував заклик Гнатюка про потребу фіксувати воєнні новотвори (див. стаття «Війна і народня поезія» нижче) і її особиста історія як матері двох синів-добровольців Легіону Українських Січових Стрільців (УСС, українське національне військове формування в складі австро-угорської армії). У таборі перебувало понад 30 тисяч цивільного населення. У той час там була організована культурно-освітня діяльність, що сприяла поширенню різних жанрів самодіяльної та народної творчості. Пісня про загибель вояка...
Зображення до Записи Олеся Бабія про Першу світову війну, 1917
Записи Олеся Бабія про Першу світову війну, 1917
Це джерело представляє два оповідання й два ракурси «жіночого» і «чоловічого» бачення драм Першої світової війни. Усні наративи записав жовнір австро-угорської армії Олесь Бабій (1897–1975), згодом стрілець української армії (УГА), письменник-символіст, автор слів гімну ОУН «Зродились ми великої глодини». Обидва тексти він записав 12 листопада 1917 року у своєму рідному селі Середнє біля міста Калуш (тепер Івано-Франківська обл., Україна). В оповіданнях відображено народно-релігійний досвід та християнські імперативи негативного ставлення селян до світової битви. Ця думка виражена вже від самих зачинів, зокрема у порівнянні життя в галицькому селі того часу із життям біблійних міст Содом та Гомора. У першому оповіданні викладена трагічна історія дівчини-каліки, яка народила позашлюбну дитину від угорського вояка. Молода жінка втрачає...
Показати ще Згорнути все

Зображення (0)

Показати ще Згорнути все

Відео (0)

Показати ще Згорнути все

Аудіо (0)

Показати ще Згорнути все
Над матеріалом працювали:
Дослідження, коментар, примітки

Оксана Кузьменко

Запис

Оксана Кузьменко

Коментарі та обговорення