Donate

Jews of Eastern Europe in the Period of Large Changes

Publication date 02.05.2023
Prof. Marcin Wodziński

This course was a part of Jewish History and Culture of East Central Europe in the 19th-20th Centuries summer school.

The syllabus is written in Polish.

Ludność żydowska w Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Bilans otwarcia.

Źródła:

  • Responsa rabinów polskich z XVII i XVIII wieku [tłumaczenie własne]

Literatura:

  • Gershon Hundert: Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w wieku XVIII.
  • Rodowód współczesności, Warszawa 2004, s. 15-53, 111-135.

Reformy końca XVIII w. Państwa oświeconego absolutyzmu wobec „kwestii żydowskiej”. Sejm Wielki. Próby reform. Teksty i konteksty.

Skutki rozbiorów dla Żydów w Europie Wschodniej

Oświecenie żydowskie. Haskala w Niemczech. Mendelssohn. Podstawowe idee, programy. Haskalowe metody działalności. Pseudo-haskala.

Rozwój haskali w Europie Wschodniej: Królestwie Polskim, Galicji i Rosji. Haskala jako ruch społeczny

Chasydyzm. Początki i rozwój w XIX wieku

Chasydyzm. Znaczenie społeczne.

Haskala a inne drogi modernizacji. Emancypacja, integracja, akulturacja, asymilacja

Polityka żydowska. Charakterystyka ogólna. Dlaczego? Kategorie podziału. Podstawowe kierunki.

Nowoczesny antysemityzm. Demografia. Migracje. I Wojna Światowa. Bilans zamknięcia