Donate

Jewish Culture: People, Time, and Space

Publication date 26.04.2023
Dr. Joanna Lisek

This course forms a part of Jewish History, Multiethnic Past, and Common Heritage: Urban Experience in Eastern Europe summer school.

The syllabus is available only in Polish.

Do całego cyklu wykładów:

 • Marc Stern: Co to jest judaizm. Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania, tłum. Magdalena Ruta, Kraków 2003.
 • Alan Unterman, Żydzi. Wiara i życie, tłum. z ang. Janusz Zabierowski, Warszawa 2002, 2005; tu: Doktryny religijne, Wierzenia religijne, Odłamy judaizmu.
 • Кержнер: Традиії та побут євреїв України, w: Нариси з історії та культури євреїв України, Київ 2008, s. 275 – 299.

Cykl życia - narodziny, wejście w dorosłość, ślub, ideał małżeństwa, starość, śmierć

 • Regina Lilientalowa: Dziecko żydowskie, Warszawa 2007, s.17-39.
 • A. Unterman, Żydzi…op.cit, tu: Rytuał w życiu. Dzieciństwo i młodość; Rytuał w życiu. Życie seksualne, małżeństwo i starość.
 • Ninel Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997, tu: Obrzezanie, Bar Micwa, Ślub, Śmierć i pogrzeb.
 • Izrael Joszua Singer: Josie Kalb, Warszawa 1961, s.29-41.
 • Кержнер, s. 287 – 288; Stern, 26 – 37.
 • Кержнер, 288 – 290;
 • Stern, 38 – 51.
 • Кержнер, s. 290 – 292;
 • Stern, s. 51 – 62.

Przestrzenie - dom, synagoga, bet-midrasz, mykwa, cmentarz

Cykl roku - kalendarz i święta

Rola kobiety i mężczyzny w tradycyjnej kulturze żydowskiej

Żydowskie kodeksy religijne