Як розуміти і читати візуальні медіа?

Курс має на меті охопити як теоретичні аспекти візуального повороту 20 ст. так і продемонструвати практичні інструменти для аналізу статичних та рухомих зображень. Він аналізує ключові проблеми у галузі візуальної культури та орієнтує слухачів на те, яку соціальну роль виконують зображення та візуальність. Цей курс введе в обов’язкові теми візуальної культури, починаючи від історії сучасних форм візуальності або історії візуальних технологій, до концепцій видовищ, колекцій зображень та стосунків картинок і пам’яті. Ми оглянемо, як зображення циркулюють у ЗМІ та мережах, та проаналізуємо межові феномени, які формуються на рубежі різних соціальних сфер: мистецтво, реклама, популярна культура, комікси, новини, наука, розважальні засоби масової інформації, відеоігри, архітектура, та дизайн. Щоб краще прочитати візуальні образи та візуальність, в якій ми живемо, ми також будемо залучати візуальну культуру Львова в наших обговореннях та завданнях, та опиратимемося на колекціях Міського медіаархіву Центру міської історії.

Лектор
Др. Богдан Шумилович

Богдан Шумилович отримав ступінь магістра нової та новітньої історії Центрально-Європейського університету, диплом історика мистецтва Львівської академії мистецтв, а також проходив навчання на факультеті проектного менеджменту університету імені Джорджа. У 2020 році отримав PhD у Інституті Європейського університету у Флоренції (European University Institute). В Центрі міської історії є керівником програм публічної історії, читає лекції, розробляє тематичні виставки та веде власні дослідження. Основним фокусом його роботи є медіа-історія та історія телебачення у Центрально-Східній Європі та СРСР, а також міська креативність, медіа-мистецтво та візуальні дослідження (visual studies).

Силабус
Обговорення курсу

Join The Discussion

*